учителя Петър Дънов

Човек остарява, понеже мислите и чувствата му постоянно се карат ♥ Петър ДЪНОВ
Човек остарява, понеже мислите и чувствата му постоянно се карат ♥ Петър ДЪНОВ