учителя Петър Дънов

Търпението е за силния човек; за слабия е неволята ♥ Петър ДЪНОВ
Търпението е за силния човек; за слабия е неволята ♥ Петър ДЪНОВ