Из „Светът на Великите души. Словото на планината”, Беинса ДУНО, Учителя Петър Дънов

Дните на Битието

Считай първия ден - ден на твоя дух - ден, в който светлината се е проявила.

Считай втория ден - ден на твоята душа - ден, в който любовта се е проявила.

Считай третия ден - ден на твоя ум, ден, в който знанието се е изявило.

Считай четвъртия ден - ден на твоето сърце - ден, в който съзнателният живот се е проявил.

Считай петия ден - ден на твоята воля - ден на твоите сили, които са дошли да ти помагат.

Считай шестия ден - ден на Вечното слово, което те е озарило и поставило господар на твоята съдба.

Считай седмия ден - ден на Бога, Вечното Начало на всичко - ден на природата, от която всичко трябва да се учи - ден на твоята почивка, когато служиш на всички добродетели.

Помни, че си роден, за да бъдеш разумен.

Не давай място на безумието.

Помни:
Който следва пътя на истината, той е всякога свободен.
Който следва пътя на доброто, той е всякога добър.
Който следва пътя на мъдростта, той е всякога умен.

Пази неопетнена свещената връзка с Този, Който те е родил. Само тогава ще придобиеш онова, за което копнееш: сила, красота, доброта и разумност.

Ако в пътя на живота, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно изгрява, ти си в пътя на светлината.

Ако в пътя, в който си тръгнал, твоята звезда постоянно залязва, ти си в пътя на тъмнината.

Следвай пътя на водата: дето минеш, мий и всичко напоявай. Каквото намериш по пътя, дигай, слагай, на място поставяй, макар и да се окаляш.

Ходи там, дето те канят.
Излизай оттам, отдето те пъдят.
Младата мома водата не кани, тя сама отива да си я донесе.
Понякога хубавите семена и в калта добре растат.
Кал, която не можеш да впрегнеш на работа, показва твоето невежество.
Кал, която можеш да впрегнеш на работа, показва твоето знание.

Добрата дреха 
Когато студът иде на гости, обличай най-дебелата си дреха.
Когато топлината иде на гости, обличай най-тънката си дреха.
Когато гладът иде на гости, затваряй и двете си врати.
Когато ситостта иде на гости, отваряй и двете си врати.
Когато си здрав, работи.
Когато си болен, почивай.
Когато си сиромах, радвай се.
Когато си богат, плачи.
Извади гнилото от въжето, за да се избавиш от голямата беда, която те очаква.
Запали свещта на твоя живот, за да се осмисли целия живот.
След като се извърши една работа, само тогава тя придобива своята сила и цена.
Семката пониква, когато се посее.
Водата измива,  когато се полее.
Свещта свети, когато се запали.
Всяка добра работа е начало на разумното в света.
Лъчът показва изгрева на слънцето.
Слънцето говори за своя господар.
Росната капка говори за силата на слънчевата топлина.
Цветът говори за силата на Божията Любов, която възраства всичко в света.
Ако мислиш, че светът е създаден за тебе, запитай се, ти за кого си създаден?
Ако светът няма отношение към тебе, запитай се тогава, какво е твоето отношение към самия тебе?
Ако мислиш, че си от умните, запитай се защо се безпокоиш?
Ако мислиш, че си от силните, запитай се защо имаш нужда от лекар?
Ако мислиш, че си от богатите, запитай се защо имаш нужда да ти дават?
Ако мислиш, че си от безстрашните, запитай се защо сърцето ти трепери?
Запитай майката защо й е детето.
Запитай рибата защо й е водата.
Запитай ученика защо му е книгата.
Запитай колата защо й са колелетата.
Запитай лозата защо й е гроздето.
Запитай най-после себе си защо ти са страданията.

Ако говориш за слънцето и не го виждаш, ако говориш за книгата и не можеш да я четеш, ако желаеш водата и не можеш да я пиеш, ако търсиш хляба и не можеш да го ядеш, ако търсиш любовта и не можеш да я получиш, какво си придобил? Ако след всички тия усилия замязаш на скъсан парцал, какво си постигнал?

Ако слугата е измел къщата и дигнал всичкия прах в нея, изчистил ли е къщата от праха? Най-безвредното от къщата слугата е изнесъл вън, а най-опасното - праха, е оставил вътре. Запитай се тогава колко струва това метене.

Прахът се изчиства само с вода, а не с метла.
Водата се туря на работа само при топлина.
Топлината се туря на работа само при светлина.
Светлината се туря на работа само при присъствието на ума.
Ако плодът знае отде е откъснат и де са го турили, а не знае кога ще се върне, може ли да се каже колко е научил?

Снимки: petardanov.com