учителят Петър Дънов

Ходи там, дето те канят. Излизай оттам, отдето те пъдят ♥ Петър ДЪНОВ
Ходи там, дето те канят. Излизай оттам, отдето те пъдят ♥ Петър ДЪНОВ