Уилям ШЕКСПИР

До гуша ми дойде с достойнство да се перчи лицемерът ♠ ШЕКСПИР и Сонет 66 в три бисерни български превода
До гуша ми дойде с достойнство да се перчи лицемерът ♠ ШЕКСПИР и Сонет 66 в три бисерни български превода