възпитание

♥ Мъдрата обич е по-резултатна от суровата обич при подрастващите
♥ Мъдрата обич е по-резултатна от суровата обич при подрастващите