вегетарианството

Вегетарианството смекчава нравите и човек лесно става господар на себе си ♥ Мария ДИМКОВА
Вегетарианството смекчава нравите и човек лесно става господар на себе си ♥ Мария ДИМКОВА