вегетарианството

Прияло ти се е люцерна, ами че посоли си я малко, полей си я с оцет отгоре ~ ЧУДОМИР
Прияло ти се е люцерна, ами че посоли си я малко, полей си я с оцет отгоре ~ ЧУДОМИР