През 30-те години на миналия век, в много малък тираж е издадена книга с над 1000 здравословни вегетариански рецепти, грижливо подбрани и изпитани от Мария Димкова, съпруга на известния български лечител Петър Димков. През 2010 г. книгата отново достига до читателите със заглавие „Нова вегетарианска готварска книга”, от която споделяме уводната част, посветена на предимствата на вегетарианската храна.

(Петър и Мария Димкови, 1979)

Преимуществата на вегетарианската храна

1. Вегетарианството е по-здравословно и повече отговаря на нашата природа. Месното хранене води към неправилност в живота, подрива здравето, възбужда страстите и унищожава всичко прелестно в нашия живот.

2. Вегетарианското хранене е по-приятно, защото ни предлага само чисти продукти. А месото ни предлага нечисти и противни.

3. Вегетарианството е достоен за човека начин на живеене, защото няма нужда от проливане на кръв, от измъчване на животни и от убиването им.

4. Вегетарианството е истински възпитателен фактор, защото чрез него се смекчават нравите и човек лесно става господар на себе си. А владеенето на себе си е доказателство на възпитаност и основа на всяка добродетел.

5. Вегетарианството въздига достойнството на човека, защото отстъпи ли човек от него, той се отдалечава от живота на природните закони и изнемогва в оковите на стреса и болестите по своя вина.

6. Вегетарианството запазва достойнството на жената – майка и домакиня, защото не я принуждава на унизително, нечисто и противно занятие в мръсно и вонящо място, което несъмнено се отразява зле върху характера й. Освен това вегетарианството дава свободно време на жената за разумно изпълнение на своето висше назначение – да възпитава бъдещите поколения.

7. Вегетарианството опростява и облекчава домакинството.

8. Вегетарианството е пестеливост, икономия в голяма степен.

9. Вегетарианството е самопомощ за всички, тъй като не претоварва организма с пикочна киселина и с това ни предпазва от много болести.

10. Вегетарианството е независимост.

11. Вегетарианството е логическо съществуване по инстинкта, науката и преданията.

12. Вегетарианството двойно възнаграждава: тялото и духа. Също тъй както невегетарианстването донася двойно страдание: на тялото и на духа.

(По Костантин Моес-Оскрагело)

Избрано от: „Нова вегетарианска готварска книга. 1100 добре проверени рецепти“, Мария Димкова, изд. „Новата цивилизация“, София, 2010 г.
Снимка: Петър и Мария Димкови, 1979 г., lilidimkova.com