Вяра в Бога

Всичко, което съществува, съществува в Бога ~ СПИНОЗА
Всичко, което съществува, съществува в Бога ~ СПИНОЗА