За семейния живот

♥ Безмилостното пилеене на средства е направило от съвременния брак едно тежко бреме
♥ Безмилостното пилеене на средства е направило от съвременния брак едно тежко бреме