Науката с потвърждение

Целебните свойства на дърветата вече са научно потвърдени.

Учени от Центъра CREAL в Барселона доказват, че децата израснали в благоприятни екологични условия – сред повече зеленина, се радват на по-добра памет, а вниманието и концентрацията им са по-силни от тези на останалите деца.
Наскоро канадски учени провели следния експеримент – те преброили дърветата на територията на Голямо Торонто (включващо в себе си Торонто и още четири съседни окръга), после съпоставили техния брой с числеността на населението и анализирали здравословното състояние на всеки от живеещите там. Резултатите показали, че хората обитаващи места, богато залесени с дървета, са по-здрави и неподатливи на заболявания и много рядко търсят медицинска помощ.
„Хората доста пренебрежително се отнасят към преимуществата и даровете на околната среда – споделя професорът по психология на Чикагския университет Марк Г. Бергман, който е непосредствен участник в изследването. Моята мисия е посветена на връзката и влиянието на околната среда върху мозъка и поведението на хората".

По материал на Nat-Geo.Ru