Смятан за баща на съвременната медицина, персийският лекар, философ, учен, поет и музикант Абу Али ал-Хюсеин ибн Абдалах ибн Сина, завещава на света своите безценни трудове „Книга на изцелението”, „Книга на спасението”, „Книга на знанието”, „Книга на указанията и наставленията” и „Книга на определенията”. В продължение на векове, неговият „Канон на медицината“ служи като основно ръководство на лекарите в Близкия изток и Европа. Безценен помощник в медицинската практика, то е толкова превеждано и разпространявано, че е наречено „Библия на медицината“.

Avicenna - The "Persian Galen" (980 - 1037 A.D.), by Robert A.Thom 1953

Щастието, което само е дошло при теб, носи проклятие, тръгвайки си.

Бъди умерен в яденето - това е първата заповед, втората е по-малко пий вино.

Медицината е подобна на философията. Тя е едновременно практическо и теоретично изкуство.

Старото вино се отнася към видовете лекарства, а не към храната.

Движението може да замени множество лекарства, но нито едно лекарство на света не може да замени движението.

За мъдростта твърдят - тя е безценна, но за нея и грош не плаща светът.

Ние сме трима: ти, аз (лекарят) и болестта. Чиято страна вземеш, тя ще победи.

Няма безнадеждно болни. Има само безнадеждни доктори.

Има три оръжия при лекаря: дума, растение, нож.


A man of learning (Avicenna?)

Справедливостта е най-добрата украса на човешките постъпки.

Както от слепците е скрита ясната светлина на слънцето, така и за глупаците пътища към истината няма.

Безделието и празнотата не само раждат невежество, но и в същото време се явяват причина за болести.

Виното - твой приятел, докато си трезв, а когато си пиян - то е враг, коварна отрова, когато си се напил като глупак.

При човек, у когото страхът преобладава над ума, разум мълчи.

Само здравият дух може да гарантира здраве.

В самота човек не би оцелял. Всичко, от което се нуждае, той получава само благодарение на хората.

Лекарят трябва да притежава поглед на сокол, ръка на девойка, мъдрост на змия и сърце на лъв.

Отказалият се да се занимава с физически упражнения човек започва да линее, понеже силата на неговите органи отслабва поради липса на движения.

Който не е ценил щастието, той наближава към нещастието.

Drawing of viscera etc., Avicenna, Canon of Medicine

Muscular system, Avicenna, Canon of Medicine

Nervous system, Avicenna, Canon of Medicine

Skeleton system., Avicenna, Canon of Medicine

Изображения: commons.wikimedia.org