„Хората са готови да изгубят всичко, тъй като никой никога не ги е научил, че по-важно е да имат здраве и радост - даже ако нямат нищо друго! - отколкото да придобият богатство, от което не са в състояние да се ползват, защото вече са изтощени от преследването му.“

Най-важен е животът

Наблюдавайте какво се случва с хората: те работят, забавляват се, тичат наляво-надясно, заети с всевъзможни неща, докато в същото време животът им отслабва, отива в упадък, защото не го ценят, не му отдават дължимото значение. Смятат, че животът е техен, и затова си мислят, че могат да се ползват от него, за да получат всичко, което желаят: богатство, удоволствия, знания, слава... И те черпят ли, черпят с пълни шепи от живота... И когато не им остане вече нищо, са принудени да прекратят цялата си дейност. Безсмислено е да се постъпва по такъв начин, защото, изгубвайки живота, изгубват всичко. Най-важен е Животът - и затова трябва да го съхраняваме и защитаваме, да го пречистваме и освещаваме, да отстраняваме всичко, което му препятства, което го блокира, защото, благодарение на него, придобиваме здраве, сила, красота, разум, могъщество.

Животът - това е първичната материя, резервоарът, откъдето всеки ден се появяват все нови и нови създания, от които ще породят нови разклонения - и този процес ще продължава до безкрайност. От този недиференциран, непроявен живот, който съществува само като една възможност, Духът непрестанно създава нови елементи, нови форми...

Но хората се занимават с всичко освен със самия Живот: ако биха мислили на първо място за Живота - как да го пазят и защитават, как да го съхраняват и поддържат в най-голяма чистота, биха имали все по-големи и по-големи възможности да получат онова, което желаят; защото именно този озарен, просветлен, интензивен Живот може да им даде всичко. Тъй като хората не се придържат към тази философия, те прахосват и разпиляват своя живот - мислят, че щом са живи, всичко им е позволено. Всеки си казва: „Щом животът ми е даден, нещо трябва да направя с него...“ Но колко от тях успяват да осъществят онова, което желаят? Твърде малко - повечето разграбват, прахосват и съсипват всичко. Затова от сега нататък трябва да имате една друга философия: да знаете, че даже начинът ви на мислене вече оказва въздействие върху вашия живот и неговите ресурси и възможности, върху квинтесенцията на вашето същество - и ако не мислите право, разваляте всичко.

Да вземем един пример: младеж, който учи и работи, а баща му е много богат и го подкрепя финансово. Но ето че синът започва да върши глупости и да пилее за всякакви развлечения парите, които баща му му е дал; и тогава бащата прекратява „дотацията“, вече не му дава нищо... Къде е грешката на сина? Извършил е най-голямата грешка - злоупотребил е със собствения си живот, т.е. с благоприятните условия, енергии и потоци, символ на които, в дадения случай, са парите. И ако постъпваме по същия начин, използвайки и злоупотребявайки със своя живот както си искаме, позволявайки си да нарушаваме всички закони, ние изчерпваме своите запаси и изпадаме в нищета - ако не в материална, физическа, то във вътрешна нищета. Животът е единственото реално съществуващо богатство - и независимо с какви имена го наричаме: богатство, пари, масло, енергия, квинтесенция - става въпрос за едно и също нещо, тъй като, вместо думата живот, бихме могли да използваме което и да е от всички тези понятия.

Ала хората прекарват цялото си време в пилеене на този живот, преследвайки придобивки, които въобще не са толкова важни, колкото самия живот. Те работят години наред, за да удовлетворят амбициите си, и един ден се оказват толкова изчерпани, толкова преситени, че ако сложим на везните това, което са придобили, и онова, което са изгубили, се оказва, че са изгубили всичко само за да придобият толкова малко. Но така са устроени хората: готови са да изгубят всичко, тъй като никой никога не ги е научил, че по-важно е да имат здраве и радост - даже ако нямат нищо друго! - отколкото да придобият богатство, от което не са в състояние да се ползват, защото вече са изтощени от преследването му. Има една поговорка, която гласи: По-добре живо куче, отколкото мъртъв лъв. Мнозина обаче предпочитат да бъдат мъртви лъвове...

Следователно на хората им липсва философията на Истината. От най-ранно детство те трябва да бъдат учени да не пилеят живота си, а да съумеят да го посветят на една Висша цел, тъй като тогава животът се обогатява, възраства в сила и интензивност - също като капитал, който носи печалба. Вложили сте този капитал в банката Горе - и тогава, вместо да бъде пропилян, прахосан, той се увеличава; и тъй като така ставате по-богати, имате възможност да се учите и да работите по-добре. Докато, отдавайки се на удоволствия, емоции, страсти, вие съсипвате живота си; защото за всичко, което придобиете, трябва да се заплати - и вие плащате със своя живот. Никога нищо няма да получите, без да жертвате нещо от себе си. Както казват във Франция: Не може да се направи омлет, без да се счупят яйцата. Но аз ви казвам: може да приготвите омлет, без да счупите яйцата. Знам тайната: вложете своя капитал в банката Горе - и тогава, колкото повече работите, толкова по-силни и могъщи ще ставате. Да, вместо да се обезсилвате, ще придобивате все повече и повече сили, защото все нови и нови елементи ще прииждат непрестанно във вас на мястото на онези, които сте изразходили. Но за тази цел е необходимо непрестанно да влагате своите „пари“, своя „капитал“ в Небесната банка...

Ето защо е така необходимо да знаете за каква цел и за кого работите, тъй като, в зависимост от това, вашата енергия отива в една или друга посока. Ако този, за когото работите, символично казано, е вашият баща, не само че нищо няма да изгубите, но даже ще придобиете. Следователно най-важното е да знаете на какво посвещавате своите усилия, накъде ги отправяте, защото от това зависи вашето бъдеще: дали ще се разорите, или ще забогатеете.

Без сами да си дават сметка, повечето хора работят за врага, скрит в самите тях, който ги обира, разорява. Истински духовният човек е по-умен: той работи и отдава цялата си енергия за своята истинска същност - за своята Душа и своя Дух - и именно той е, който печели. Ето в това седи разумността: да умеем да се обогатяваме, а не да обедняваме и да се разоряваме. И това не е самолюбие, не е егоизъм, а тъкмо обратното.

Когато казвам, че хората не ценят живота и не ги е грижа за него, че не правят усилия да го съхранят, може да ми възразите, че това не е така, че всички работят, за увеличат продължителността на живота. Да, да увеличат неговата продължителност, но не и да го одухотворят, да го пречистят, да го осветят, да го просветлят, да го обожествят. Търсят възможности да удължат живота, за да могат още повече да затъват в удоволствия, афери, престъпления. 

И така, когато казвам, че хората не ги е грижа за живота, че не го ценят, аз съм прав: те не търсят истинския Живот, т.е. не са способни да получат радост, красота, сила, могъщество, богатство, слава, знание, без да опорочат и пропилеят живота си. Каквото и да правят, винаги успяват да пропилеят живота си.

Решавайки да работите изключително върху това да направите живота си по-красив, по- интензивен, по-чист и съкровен, вие усилвате всички свои способности. Защото този чист, хармоничен живот ще докосне други сфери, където ще въздейства на множество други същества, които след това ще дойдат да ви помагат, да ви вдъхновяват. Следователно именно животът е, който косвено се заема да ви достави всичко останало - но само ако е чист и хармоничен.

В деня, когато разберете, че най-важното е начинът на живот, ще получите всичко, което желаете - даже без да е необходимо се молите за него. Иисус е казал: Искайте, и ще ви се даде; Е, аз пък, напротив - изкушавам се да ви кажа точно обратното: Не искайте, и ще получите!... Да, но кога? Когато живеете един Божествен живот. Ето това е! И именно това ще бъде записано един ден в новото Евангелие, защото Иисус е мислел по същия начин, но не е можел да го каже: в епохата, когато е проповядвал, хората не са можели да го разберат. Сега, ако би се върнал, би казал: „Живейте Божествен живот и нищо не искайте. И ще имате всичко!“ Защо? Защото, когато живеете Божествен живот, вие давате. И тогава получавате. И даже да не сте изразили никакво желание, това е без значение - Небето ще ви преизпълни със своите блага.

Из: „Хармония и здраве“, Михаил Иванов - Омраам, изд. Авир 
Снимка: Омраам Микаел Айванов