„Около нас изобилстват хора, които вървят по улицата с безизразни лица, подпухнали очи, статични гръбначни стълбове, с потисната психика, отминаващи и невиждащи нищо от заобикалящата ги красота.“

(1914 ~ 2002)

Човек преди всичко трябва да отговаря на името си ЧОВЕК

Преди всичко човек трябва да има отношение към себе си, към своя вид, към собстве­ната си физика. Допуска ли се тлъст корем, свити раме­на, приведена походка, изкривен гръбнак и т. н., значи този човек не е научил най-главното, което трябва да знае. Грижата за „фасадата“ - за външния вид - трябва да съпровожда всекидневието от детството до послед­ния ден на живота.

Детето и животното винаги знаят кога трябва да спрат яденето. Родителите, които убеждават своите деца да ядат, покваряват инстинктивните им усети. Стомахът трябва да е пълен, но не и препълнен. Пре­хранва ли се детето, то загубва този фин контрол над себе си. Поради това погрешно възпитание повечето хора на цивилизования свят са загубили този първи­чен инстинкт, а с него и контрола над себе си. Те нямат чувство кога да спрат яденето. Някои хора дотолкова са го загубили, че могат да ядат през целия ден, те са вечно гладни. И колкото и да са яли, те не чувстват ситост.

Никой не може да разчита на успех при лекуването си, ако не смъкне килограми. Голямо престъпление се прави от страна на ме­дицината, когато се дават препоръки за по-усилено и калорично хранене при лечението на каквато и да е било болест. Особено фатално се получава при тубер­кулозните заболявания. При увеличаването на теглото устойчивостта на организма срещу инфекциите нама­лява, а туберкулозата е едно от тези заболявания. Колкото теглото на човека е по-близко до нормалното, тол­кова устойчивостта на организма срещу инфекциите е по-голяма.

Само човекът с нормалното си тегло може да бъде в пълна физическа готовност. Жив пример за това са спортистите. Всички те владеят себе си, но с увелича­ване на теглото влошават и резултатите си. За да бъде един мускул с необходимата еластичност, пъргавина и лекота в движенията, той трябва да има и съответната чистота, между мускулните влакна не бива да има никаква „ръжда“ във форма на тлъстини или каквито и да били други чужди субстанции.

Сега, във века на големите възможности, когато навсякъде се търси изящество и красота, да се ходи със затлъстял корем, с дебели и тлъсти крака, с плътен биволски врат, с деформиран ханш, говори за сериоз­на изостаналост. Около нас изобилстват хора, които вървят по улицата с безизразни лица, подпухнали очи, статични гръбначни стълбове, с потисната психика, отминаващи и невиждащи нищо от заобикалящата ги красота. Тях не ги радва нито светлината на слънцето, нито красотата на цветята в парковете и градините, нито богатата картина на шестващия пред нас живот.

Човек, който е в добрата си форма с добро здраве, вижда навсякъде красотата с цялата й колоритна гама. За него са радост припкащите дечица, лехите в гра­дината, той отчита всяка проява на човешкия гений. Той с лекота възприема и се влива в трудовия живот на човека, радвайки му се и възприемайки го с цялата му динамичност. Болният човек страни и се уединява динамичния поток на живота, който за него е гро­зен и непривлекателен. Но може би и това е сигнал на природата, с който трябва пак да намерим начин да се справим...

Човек преди всичко трябва да отговаря на името си ЧОВЕК. Той трябва да бъде в пълната си физическа и душевна хармония - стегнат, гъвкав, строен, олицет­ворение на физическа и душевна красота. Душевната красота не може да живее в едно деформирано от тлъс­тини и патологични изменения тяло, както и изпълне­но с токсични субстанции, тровещи и физиката, и пси­хиката на този човек. Отровено ли е тялото, отровена е и душата. Грубостта, жестокостта, скъперничеството, егоизмът, лакомията и т. н. са продукт на вътрешни смущения, а не само на погрешно възпитание. Първото условие за постигане на пълна вътрешна хармония е нормалното тегло. Натрупването на тлъстини с патологични тъкани е агресия, насочена срещу самия човек.

Стремежът към красота ще премахне и лошите про­яви от нашия живот. Красивата линия на фигурата не може да се осъществи, ако не се премахне лакомията. Тя винаги се съпътства с излишните килограми, а тех­ният спътник са болестите.

Основното при столетниците е това, че те са запази­ли мярката си във всяко отношение - скромна трапеза, трудов живот, пряк контакт с природата. Няма столет­ник с деформирана от тлъстини фигура. Наследили от родителите здравия начин на живот, главния източник на тяхното здраве и дълголетие, те го следват фанатично цял живот като ценно наследство от някаква стара цивилизация, без да се влияят от новото. Тези хора гледат с подозрителност и недоверие на кулинарните измислици на цивилизацията като торти, сладоледи, майонези, конфитюри. Постигнатото здраве, дълголетие и красота от тези хора е продукт на сериозни лишения от вкусните за нас храни и на много движение - ходене, гимнастика, спорт и активен начин на живот.

От: „Дишане, хранене, здраве“, Лидия Ковачева, изд. Гуторанов, 2007 г.
Снимка: Лидия Ковачева (1914 - 2002), bg.wikipedia.org