„Благородство на душата и сърцето са едно от главните условия да се остарее по-късно - доброта, кураж, великодушие, търпимост и любов към другите са моралните стълбове, които крепят младостта и бодростта на тялото.“

Големият български народен лечител Петър Димков (1886 ~ 1981) за дълголетието, остаряването и грижите за възрастните хора.

Дълголетие (старост)

Пределната (естествената) възраст за човека според различните мнения е различна - 110, 140 и повече години, а нормалната - 75-80 години.

След 40 години организмът започва да остарява физически. Но духовно извисените хора не остаряват никога, макар и да достигат до голяма възраст.

Ако те продължават да чувстват неотслабващ интерес към всичко, което ги заобикаля, те ще живеят много по-дълго, отколкото онези, на които любопитството в живота намалява непрекъснато.

Лесно е да си дадем сметка за момента, когато един човек започва да остарява. Когато, преглеждайки вътрешния си живот, човек открие, че мислите и разсъжденията му се обръщат по-скоро към миналото, отколкото към бъдещето, когато паметта му се товари със спомените и преживяванията, вместо да крои планове за бъдещето, той има безспорно доказателство, че започва да остарява.

Обикновено след 60-те години се загубват свежият изглед на лицето и тялото и бодрата младежка походка. Появява се склонност към умора, към бързо изнемогване, намалява гъвкавостта на походката, поради което тялото вече не е така устойчиво. Намаляват мускулните сили, ловкостта на ръцете. Отслабва паметта, най-малкото тази за скорошните събития. Намалява остротата на сетивата, особено на зрението и слуха. Намалява, а после изчезва половият нагон и мъжката способност. Намалява мозъчната дейност и често умствената възприемчивост

Гледане на възрастните хора

Възрастните хора трябва да бъдат гледани според нуждите им. Помощ трябва да им се дава толкова повече, колкото повече те отслабват. Тази помощ бива физическа - задържане на отслабналите му сили, подпомагане с различни видове механична подкрепа (бастун и др.), и морална. Възрастните хора трябва да избягват грижливо всяка причина за сътресение и заболяване. Съществуването им трябва да се регулира според физиологическите им сили и те не бива да се отказват от един прост и еднообразен живот. Недъзите и болестите на старостта трябва да бъдат лекувани най-вече чрез хигиена.

Възрастните хора жадуват за нежни обноски, те искат да бъдат уважавани и обичани. Краят на живота на един старец ще бъде щастлив, ако протече в относително спокойствие далеч от всеки шум, в светло и топло жилище. Възрастните хора трябва да се хранят достатъчно, но да ядат съвсем малко вечер. Те много обичат захарта.

Възрастният човек в зависимост от интелигентността му има нужда от занимания: четене, писане, кореспонденция, игри около масата, разговори и др. Полезно е да се занимава с някаква работа, например градинарство, или с наука, изкуство и др. Театърът и киното са твърде полезни за ободряване на духа му. Ако е музикален, от голяма полза ще му бъдат концертите.

Борба със старостта

Никой не е остарял, преди да е изгубил интереса си към живота, любознателността си, бодростта на ума и отзивчивостта на сърцето. Следователно, за да останем млади, трябва да живеем цялостно и да се развиваме всестранно. Престанем ли да се развиваме, не искаме ли да бъдем полезни с нещо, ние преставаме да живеем и просто вегетираме. А за да живеем цялостно, необходимо е винаги да мислим за бъдещето.

Освен това трябва да се спазват и Десетте заповеди за хигиената, дадени за тези, които искат да живеят много години. Те са:

1. Не яж месо.
2. Пий много мляко.
3. След обяд и вечеря почивай от 10 до 15 минути.
4. Спи до 10 часа в денонощието.
5. Дръж прозореца отворен, когато времето позволява това.
6. Не пуши.
7. Не употребявай алкохол и възбудителни средства.
8. Избягвай леността. Да не се работи - това е първата крачка към гроба.
9. Пази морала.
10. Пази се особено да не се ядосваш.

Освен това през време на хранене да се спазва следното правило: винаги прекъсвайте яденето с чувство, като че ли не сте си дояли, иначе рискувате да преядете, което е много вредно.

Освен казаното за борбата с остаряването тук ще добавим още:

1. Почивката след обедното нахранване е за препоръчване, защото улеснява храносмилането.
2. Облеклото винаги да е топло и да отговаря на сезона, в който се носи.
3. Да се прекарва повече време на чист въздух, ако е възможно заедно с умерен спорт, който запазва до дълбока старост свежестта и еластичността на тялото.
4. Винаги да се работи и да не се мисли за остаряване. Благородство на душата и сърцето са едно от главните условия да се остарее по-късно - доброта, кураж, великодушие, търпимост и любов към другите са моралните стълбове, които крепят младостта и бодростта на тялото.

Избрано от: „Българска народна медицина“ Том 1: Природолечение и природосъобразен живот“, Петър Димков, изд. „Астрала“, 2001 г.
Снимка: Петър Димков (1886-1981); petardimkov.com