афоризми

Навикът притъпява остротата на нашия ум ♥ Мишел дьо МОНТЕН
Навикът притъпява остротата на нашия ум ♥ Мишел дьо МОНТЕН