Алчност

Колкото повече дефинираме себе си спрямо околните, толкова по-изгубени сме ♥ Джей ШЕТИ
Колкото повече дефинираме себе си спрямо околните, толкова по-изгубени сме ♥ Джей ШЕТИ