Алчност

Онзи, който е недоволен, вече е беден ♥ Мъдростта на древен Китай
Онзи, който е недоволен, вече е беден ♥ Мъдростта на древен Китай