Александър Кръстников

♠ Съдбата покровителства много и незабелязано родените под СКОРПИОН
♠ Съдбата покровителства много и незабелязано родените под СКОРПИОН