Алис Бейли

Можеш да знаеш всичко и в същото време да не разбираш нищо ♥ Алис БЕЙЛИ за системата на образованието
Можеш да знаеш всичко и в същото време да не разбираш нищо ♥ Алис БЕЙЛИ за системата на образованието