Лев Николаевич Толстой (1828 ~ 1910) е толкова значима фигура в руската култура, че много живописци се обръщат в творчеството си към неговия образ. Следващите рисунки са дело на негови съвременници, представящи Толстой така, както е живял – истински. Посветен на писането, обичащ земята, децата, природа, книгите и тишината.

„Живописта действа на способността да си представиш природата в нейната обител – пространството.”
(Записка от дневника на Л.Н. Толстой, 29 ноември, 1851 г.)

Иван Николаевич Крамской, „Портрет Л. Н. Толстого”, 1873

Николай Николаевич Ге, „Портрет писателя Льва Николаевича Толстого”, 1884

Илья Ефимович Репин, „Пахарь. Лев Николаевич Толстой на пашне”,  1887

Илья Ефимович Репин, „Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне”, 1887

Илья Ефимович Репин, „Портрет писателя Л. Н. Толстого”, 1887

Илья Ефимович Репин, Этюды, „Л. Н. Толстого”, 1891

Илья Ефимович Репин, „Лев Николаевич Толстой в яснополянском кабинете”, 1887

Илья Ефимович Репин, „Л. Н. Толстой за работой у круглого стола”, 1891

Илья Ефимович Репин, „Лев Николаевич Толстой за чтением”, 1891

Илья Ефимович Репин, „Лев Николаевич Толстой на отдыхе в лесу”, 1891

Илья Ефимович Репин, „Л. Н. Толстой”,  Этюд, 1891

Илья Ефимович Репин, „Лев Николаевич Толстой в кабинете под сводами”, 1891

Леонид Осипович Пастернак , „Лев Толстой на плуге” , 1903

Илья Ефимович Репин, „Лев Николаевич Толстой за работой в кабинете хамовнического дома в Москве”, 1893

Илья Ефимович Репин, „Л. Н. Толстой босой”, 1901

Илья Ефимович Репин, „Портрет Льва Николаевича Толстого”, 1901

Леонид Осипович Пастернак, „Лев Николаевич Толстой с семьей в Ясной Поляне”, 1902

Михаил Нестеров, „Портрет Л. Н. Толстого”, 1907

Л.Пастернак, „Портрет Льва Толстого”

Л.Пастернак, „Портрет Л.Н.Толстого”, 1901

Пастернак Леонид Осипович, „Портрет Л.Н. Толстой за чтением у лампы”

Илья Ефимович Репин, Лев Николаевич Толстой („Шах королю!”), 1891

Изображения: aria-art.ru, pinterest.com, i-repin.ru