Японският художник Yusuke Asai използва кал и прах при създаването на сложни стенописи в различни училища в Индия.

Училището Niranjana се намира в Бaхар, източна Индия. То е основано от дарения на японски студенти и е в тясно сътрудничество с Япония. В една инициатива, спонсорирана от Wall Art, проект с не стопанска цел, организаторите поканили 33 годишният Asai да нарисува нещо. Материалите с които разполагал били доста ограничени - писалки, листове хартия, прах и кал.

За да подпомогне идеята за насърчаване местното населения за образование и по-конкретно участвайки в проекта за това училище, той пътувал 17 часа от Делхи до Бaхар. Използвайки седем типа кал от района, кравешка тор и прах Asai създал за децата потапящ стенопис на вселената от хора, животни и растения, който обхващал всички стени на една класна стая. За съжаление инсталацията е временна, заради използваните техники.

Niranjana School

Niranjana School, Bihar, India. Photo: Kenji Mimura courtesy Wall Art Project 

Niranjana School1
 
"The indoor forest / The ground story" Photo:Ko Yamada
 
Niranjana School2
 
"Multiple Worlds" photo:Keizo Kioku
 
Niranjana School3
 
"Mud painting: large mountain" Photo:Masaru Yanagiba
 
20 21
24 23
25 26
 
След това участие през 2011 година за училището Niranjana, фестивалът на изкуствата Wall Art кани Yusuke Asai обратно в Индия за друг проект. По-рано тази година през февруари Asai пътува до начално училище в село Махаращра, принадлежащо към племето на народа Warli. Там, в една друга класна стая, Asai създава "Sprouting life in the forest -Fatherly Tree, Motherly Mountain."

Отново чрез почва, която се намира в селото, художникът изобразява екосистема, която се върти около теми, които се занимават с раждането на живота. Asai също иска от местните ученици да допринесат за неговата живопис. Те оставили свои отпечатъци, чрез поставяне на кални отпечатъци на дланите си, които след това той превърнати в птици.

4567891011

Photos by Kenta Yoshizawa courtesy Wall Art Festival