art

Глупаво е да се очаква светлина от там, където слънцето залязва ╫ За православните църковни изкуства
Глупаво е да се очаква светлина от там, където слънцето залязва ╫ За православните църковни изкуства