Атанас Буров

Един човек, един народ, ако не знае откъде му излиза хлябът - той е загубен ♥ Атанас БУРОВ
Един човек, един народ, ако не знае откъде му излиза хлябът - той е загубен ♥ Атанас БУРОВ