България

С една реч - оправиха Европа, като разкъсаха народите ♥ Иван ВАЗОВ
С една реч - оправиха Европа, като разкъсаха народите ♥ Иван ВАЗОВ