България

Българският народ е достоен да бъде почитан и хвален ╫ Монах ПАРТЕНИЙ
Българският народ е достоен да бъде почитан и хвален ╫ Монах ПАРТЕНИЙ