българска история

За нещастните българи остава само едно - да страдат и да носят своя мъченически венец ~ МАКГАХАН
За нещастните българи остава само едно - да страдат и да носят своя мъченически венец ~ МАКГАХАН