басни

Хората обичат справедливостта не толкова от вродено чувство, колкото преследвайки ползата ♥ ЕЗОП
Хората обичат справедливостта не толкова от вродено чувство, колкото преследвайки ползата ♥ ЕЗОП