басни

♥ Петелът стои по-високо от лисицата. Неговият простор е по-широк от нейния
♥ Петелът стои по-високо от лисицата. Неговият простор е по-широк от нейния