басни

Ако дискутираш с вятъра, победата ти ще бъде за вятъра ~ Радой РАЛИН
Ако дискутираш с вятъра, победата ти ще бъде за вятъра ~ Радой РАЛИН