Бог

Животът не е съществително, той е глагол. Бог е глагол ~ ОШО
Животът не е съществително, той е глагол. Бог е глагол ~ ОШО