Бог

Ти идваш и си отиваш, светът остава ~ ОШО
Ти идваш и си отиваш, светът остава ~ ОШО