Бог

Покаянието идва, когато дойде пресищането ╫ Архим. Харалампос ПАПАДОПУЛОС
Покаянието идва, когато дойде пресищането ╫ Архим. Харалампос ПАПАДОПУЛОС