богатство

Благата дават величие на душата, богатството - наглост ♥ СЕНЕКА
Благата дават величие на душата, богатството - наглост ♥ СЕНЕКА