Буда

♥ Всеки мъж има четири съпруги и всяка жена - четирима съпрузи
♥ Всеки мъж има четири съпруги и всяка жена - четирима съпрузи