Когато се почувстват самотни, много хора стават неспокойни, нервни и започват да се въртят в омагьосания кръг на мрачните си мисли. За мнозина е трудно да приемат, че да бъдеш сам е най-естественото нещо на този свят, точката, от която стартира всичко друго в живота ни. Преди да изпитаме потребността от общуване, имаме потребността от уединение, духовна изолация и психологическо разграничаване от останалите.

Pablo Picasso, 1901-1902, Le bock, (Portrait de Jaime Sabartes)

Човек става силен, когато остане сам. Самотният отговаря само за себе си . В тълпата индивида е обречен да живее с мнението на тълпата, стадото! А най-добрите мисли от всички се раждат в самота.
Валентин Пикул

Любовта е най-вероятно най-добрата форма на диалог, измислена от човека, за да говори на себе си.
Ромен Гари

Замислената душа е склонна към самота.
Омар Хайям

Дето усамотението свършва, там започва тържището, а дето почва тържището, там започва и гълчавата на велики актьори и бръмченето на отровни мухи.
Фридрих Ницше

Edvard Munch, The Girl by the Window, 1893

На мен ми е писано да търся истината на най-тъмната страна на самотата.
Ървин Ялом

Обществото ни уморява и отвлича от сериозните мисли. С никого не е така приятно да общуваш, както със самотата. Ние често сме по-самотни сред хората, отколкото в тишината на своята стая.
Хенри Дейвид Торо

Ние живеем, когато мечтаем... сами.
Джоузеф Конрад

Не онова, което изговаряте на глас, определя вашия живот. Много по-силно се чува това, което прошепвате вътре в себе си.
Робърт Кийосаки

Walter Langley (1852-1922), Alone

Затворих устата си и ти заговорих по стотици безмълвни начина.
Руми

Най-сигурният лек за суета е самотата.
Том Улф

Когато танцувам - танцувам, когато спя - спя, и ако в един миг, докато се разхождам в някоя красива градина, мислите ми внезапно се заредят към далечни теми, в следващия момент отново ги насочвам към разходката, към градината, към сладостта на тази самота, към себе си.
Монтен

Седи, почивай, работи. Сам със себе си - никога не се отегчавай. В покрайнините на гората, живей със радост, без копнежи.
Буда

Ако искате да видите самия себе си, очите не са ви нужни.
Ошо

Edward Hopper, Alone, 1927

Принуден си да търсиш напътствие, защото не знаеш, че твоят истински водач се крие в теб. Трябва да намериш вътрешния водач. Именно него аз наричам твоя свидетел, това е твоята дхарма, твоят вътрешен буда. Трябва да пробудиш този буда и животът ще те обсипе с благословии. Животът ти ще засияе от добрина, от божественост, каквато не можеш да си представиш. Това е като светлината. Стаята ти е тъмна, само трябва да внесеш светлина. Дори малка свещ ще свърши работа и тъмнината изчезва. А когато имаш свещ, знаеш къде е вратата. Няма нужда да мислиш: „Къде е вратата?“ Само слепите хора се питат къде е вратата. Тези, които имат очи и разполагат със светлина, не мислят. Някога мислиш ли: „Къде е вратата?“ Просто ставаш и излизаш. Дори не се замисляш за нея. Не започваш да опипваш, да си удряш главата в стената. Виждаш я и дори за част от секундата не се замисляш. Просто излизаш...
Шри Раджниш

Няма на света нищо по-добро от това да обичаш самотата. Ако владееш изкуството на самотата, то ще те направи по-силен, свободен и безстрашен.
Борис Акунин

Пълната свобода е възможна само като пълна самота.
Тадеуш Котарбински

Самотата е най-важната съставка на човешкия живот. Човек разбира, какъв е, само когато е сам.
Октавио Пас

Умният човек никога не е самотен, затова глупакът навсякъде се измъчва.
Аксел Оксеншиерна

Връзката ти с хората, да е като тази с огъня. Не се отдалечавай много, ще измръзнеш. Не се доближавай много, ще изгориш.
Сади Ширази

Pablo Picasso, Absinthe Drinker, 1901-1902

Картини: Wikipedia