добродетели

Приемете факта, че постигането на вашето щастие е единствената морална цел на вашия живот ~ Айн РАНД
Приемете факта, че постигането на вашето щастие е единствената морална цел на вашия живот ~ Айн РАНД