добродетели

Недостатъкът, за който мислиш, един ден ще ти стане наследствена черта ♥ Петър ДЪНОВ
Недостатъкът, за който мислиш, един ден ще ти стане наследствена черта ♥ Петър ДЪНОВ