Психологическата зрелост е разбирането за това, колко много неща на този свят не се нуждаят нито от твоите коментари, нито от твоето мнение. Това твърди руския психолог Михаил Лабковский. Нито възрастта ни по паспорт, нито умението ни финансово да обезпечим живота си, са признаци за това, че сме пораснали. Ето кое действително показва, че човек вече мисли и действа като зрял възрастен:

1. Приключват претенциите, очакванията и обидите по отношение на нашите родители. Човек най-накрая се е съгласява и примирява с онова, което е получил от своето семейство, престава да прави трагедии от това, което не му е достигало, престава да вини семейството си за всички свои несполуки.

2. Настъпва разбирането, че на този свят не съществува една-единствена истина. Човек престава да разделя света на черно и бяло, на добро и лошо. Той спира да оценява еднозначно и категорично случилите се събития и действията на останалите хора.

3. Човек се научава да различава реалността и своите очаквания по отношения на нея. Когато реалността не съответства на очакванията му, това не се възприема като трагедия.

Малцина от нас порастват наистина.

Снимки: TIMUR ARTAMONOV ~ elle.ru