В Бог е Силата, Знанието и Волята ╫ Готфрид ЛАЙБНИЦ

Готфрид Лайбниц (1646 ~ 1716) – математик, логик и философ, откривател на диференциалното и интегралното смятане (независимо от Нютон), Лайбниц има творчески принос към следните научни области: математика, физика, философия, теология, лингвистика, история, медицина и икономика. Затова той е наричан „Аристотел на модерната епоха”. 

(Portrait by Christoph Bernhard Francke, 1695)

За вярата си в Бог

1. „Сами по себе си силата и знанието са съвършенства, и дотолкова, доколкото принадлежат на Бога, те нямат граници. От това следва, че Бог, Който притежава върховна и безкрайна мъдрост, действа по най-съвършения начин и прави това не само в метафизически, но и в морален смисъл. По отношение на нас самите ние можем да изразим тази истина по следния начин: колкото по-просветени сме относно делата на Бога, толкова по-съвършени и хармонични ще ни изглеждат те.” 
(GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, „Philosophical Papers and Letters”, Boston: D. Reidel Publishing Co., 1976, 304)

2. „В Бог е Силата, която е източник на всичко, в Него е и Знанието, което съдържа многообразието на идеите, в Него е и Волята, която променя всичко и твори според принципа на най-доброто.” 
(LEIBNIZ 1898, № 48; „Monadology”)

3. „Ние трябва да се отнасяме към Бога не само като към първопричина и първоизточник на всички творения, но и като към Господар на всички личности и на всички разумни същества. Бог е всъщност един абсолютен монарх на най-съвършената държава, каквато е Вселената, обитавана от всички духовни създания; самият Той е най-съвършеният и най-великият Дух сред всички духовни същества.” 
(LEIBNIZ 1976, 327)

4. „Бог е абсолютно съвършен, защото съвършенството не е нищо друго, освен една позитивна реалност, която изключва границите или ограниченията на крайните неща. А там където няма граници, т.е. в Бога, съвършенството е абсолютно безкрайно. От това следва, че сътворените същества дължат своите съвършенства на влиянието на Бога, а техните несъвършенства произлизат от тяхната собствена природа, която не може да бъде безгранична. Именно по това сътворените същества се различават от Бога.” 
(LEIBNIZ 1898, № 41-42)

* От антологията „50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”, съставител Тихомир Димитров, Рекламно-издателска агенция „Спектра”, Варна
Изображение: Portrait by Christoph Bernhard Francke, 1695, en.wikipedia.org

4501 Преглеждания