„Всеки, изучаващ историята на народните бедствия, може да се убеди, че по-голямата част от нещастията на земята ги докарва невежеството.“

За законите на държавата, реформата на нравите, деспотизма и невежеството, с думите на видния философ-просветител и един от идеолозите на Френската революция. 

(1715 ~ 1771)

Ако искаш да постъпваш честно, вземай предвид и вярвай само на обществения интерес. Личният интерес често води до заблуждение.

Мнозина кой знае защо мислят, че несправедливите завоевания позорят държавата много по-малко, отколкото кражбите на отделни лица.

Обществото признава и уважава само тези достойнства, които са доказани на дело. Който иска наистина да разбере колко струва, може да го разбере от народа и следователно трябва да се предаде на неговия съд.

Реформата на нравите следва да се започва с реформа на законите…

Ако някой търси обществото на образовани хора, ако живее обикновено с хора, които го превъзхождат по ум, то от това той става по-просветен.

Бъди гражданин, защото родината е необходима и за твоята безопасност, и за твоето удоволствие, и за твоето благополучие.

Всеки, изучаващ историята на народните бедствия, може да се убеди, че по-голямата част от нещастията на земята ги докарва невежеството.

Всички ограничени хора постоянно се стремят да опозорят хората със широк и задълбочен ум.

Угризенията на съвестта започват там, където завършва безнаказаността.

Хората обикновено считат, че е по-добре да се заблуждават с тълпата, отколкото самостоятелно да търсят истината.

Във всяка страна изкуството да се формират хората е така тясно свързано с формата на управление, че едва ли е възможно някаква значима промяна в общественото възпитание без промяна в самия държавен строй.

Вярата в предразсъдъците минава сред хората за здрав разум.

Глупакът винаги има само глупави приятели.

Деспотизмът властва единствено над безропотни подчинени. Хората придобиват характер само в свободни страни.

Дълбоките идеи приличат на чистите води, чиято прозрачност е затъмнена от дълбочината им.

Държавите и армиите често приличат на кораби, на които именно големият им размер им пречи да плуват.

Жестокостта винаги е резултат от страх, слабост и малодушие.

Заблуждението винаги си противоречи, но истината – никога.

Законите дължат своята сила на нравите.

Изкуството на политиката е изкуството да се прави така, че всекиму да е изгодно да бъде добродетелен.

Какво е това нравственост? Наука за споразуменията, измислени от хората, за да могат да живеят съвместно по възможно най-щастливия начин. Истинската цел на тази наука е щастието на колкото се може по-голям брой хора.

Колкото по-съвършено е възпитанието, толкова по-щастливи са народите.

Любовта към отечеството е съвместима с любовта към целия свят. Народът, придобил светлината на знанието, не нанася вреда на своите съседи. Напротив, колкото държавите са по-просветени, толкова повече те си обменят една с друга идеи и толкова повече се увеличава силата и действеността на световния ум.

Само по постъпките на хората обществото може да съди за техните добродетели.

Търпимостта в държавата е признак на равновесие на силите.

Хората са винаги против разума, когато разумът е против тях.

Изображение: laphamsquarterly.org