Притча от д-р Носрат Песешкиан

В лятната градина на верандата на една къща спели членовете на едно семейство. Майката излязла на верандата и за свое най-голямо неудоволствие видяла снаха си, която не можела да понася, и сина си да спят прегърнати. Тя не можала да изтърпи това.

Събудила ги и казала:

– Как може да спите прегърнати в тая горещина? Това е нездравословно и вредно?!

В другия край на градината спели дъщеря й и зет й. Двамата лежали на доста голямо разстояние един от друг.

Майката загрижено ги събудила и пошепнала:

– Скъпи мои, как може в тоя студ да сте толкова далече един от друг, вместо да се топлите?

Снахата чула това, изправила се и казала на висок глас:

– Колко всемогъщ е Бог! В една лятна градина – толкова различен климат!

От „Търговецът и папагалът. Ориенталски приказки в помощ на психотерапията”, Носрат Песешкиан, изд. Колор принт, Варна, 1994
Изображение: ИК Колор принт