„Когато обичаш някого, най-важното, което можеш да му предложиш, е твоето присъствие. Моето определение за любов е да бъдеш до другия човек.“

(1926 ~ 2022)

Осъзнати взаимоотношения 

Медитация с камъчета 

В Plum Village изпълняваме практиката за медитиране с камъчета. Децата я правят с радост – с други малчугани, сами или с родителите си. Когато практикуваме, ние дишаме по начин, който ни освежава и разкрасява. Всяко дете има платнена торбичка с четири камъчета. Едното дете отговаря за камбанката. 

За начало чуйте три иззвънявания на камбанката. После извадете четирите камъчета от торбичката и ги поставете на масата (или пода) от лявата си страна. Вземете първото камъче и се вгледайте в него за няколко секунди. То представлява цвете. Цветето е винаги свежо и красиво. Поставете камъчето в лявата си длан и сложете върху нея дясната, така че да закриете лявата. После започва практиката: „Вдишвайки, аз се виждам като цвете. Издишвайки, аз се чувствам свеж/а и красив/а“. Това не е просто въображение, защото всяко дете е красиво като цвете. Всяко човешко същество е като цвете в градината на човечеството. Всеки от нас има своята свежест и своята красота. Ако знаете как да медитирате, можете да поддържате вашата свежест и красота. Мнозина не знаят как да поддържат свежестта и красотата си. А когато загубят тези две качества, те няма кой знае какво да предложат на любимите си хора. Ако обичате някого, най-ценното, което можете да му предложите, са вашата свежест и красота. Зрелият човек също може да предлага свежест и красота.

Лицето на всяко момченце и момиченце е истинско цвете. Очите му са красиви като цветя. Устата му също е цвете. Лицето му е истинско цвете. Ръката му е цвете. Кракът му е цвете. Детето е истинско цвете, независимо дали е будно или заспало. Трябва да знаем как да запазим своята свежест и красота. Когато практикувате „Вдишвайки, аз се виждам като цвете; издишвайки, аз се чувствам свеж/а и красив/а“, вие всъщност възстановявате вашата свежест и красота. 

Кое е най-ценното, което може да предложите на човека, когото обичате? Когато обичате някого, най-естественото е да искате да му подарите нещо, което ще го направи щастлив. Разбира се, бихте могли да купите нещо, но то няма да е най-ценното. 

Познавам едно единайсетгодишно момче. Вечерта преди рождения му ден неговият баща му каза: „Утре е рожденият ти ден. Ще ти купя каквото искаш“. Момчето не знаеше какво да отговори, тъй като вече имаше много играчки и не се нуждаеше от още. Баща му беше много богат бизнесмен, който можеше да си позволи да му купи почти всичко. Но момчето не беше щастливо, защото баща му беше вечно зает. Беше богат и тъй като искаше да си остане богат, посвещаваше цялото си време и енергия на печеленето на пари. И затова нямаше време за съпругата и сина си. От време на време бащата се прибираше вкъщи. На детето му се струваше, че няма в действителност баща, тъй като той беше вечно зает. 

След като се замисли за момент, то осъзна от какво се нуждае. Погледна баща си и отвърна: „Татко, това, от което се нуждая наистина, си ти“. Когато обичаш някого, най-важното, което можеш да му предложиш, е твоето присъствие. Моето определение за любов е да бъдеш до другия човек. Как можеш да го обичаш, ако не си там? Когато знаем да медитираме, ние знаем как да дадем цялото си присъствие на любимия човек. 

Да речем, че тялото ви е тук, но умът ви е другаде, хванат в мрежите на вашия бизнес. Ако знаете как да дишате осъзнато, вие довеждате ума си у дома при тялото и сте наистина тук. Това отнема само две-три секунди. Когато сте вдишали осъзнато, вие присъствате наистина, свежи и красиви. Това е най-ценният подарък, който сте в състояние да направите на любимите си хора. Медитацията може да ви помогне да бъдете там, свежи и красиви. Не са ви нужни пари, за да го направите. Практиката на осъзнатото дишане и осъзнатото ходене може да върне ума ви у дома при тялото, за да бъдете там. Вдишването и издишването по този начин, осъзнатото ходене така, могат да възстановят вашата свежест, красота и спокойствие. „Вдишвайки, аз се виждам като цвете. Издишвайки, аз се чувствам свеж/а.“ След като практикувате три пъти така, поставяте първото камъче отдясно. 

После вземате второто камъче. То символизира планина. Планината е солидна и стабилна. Човекът, който не е стабилен и солиден, не може да бъде щастлив и на него не може да се разчита. Медитацията може да ви помогне да бъдете по-солидни и стабилни. „Вдишвайки, аз се виждам като планина. Издишвайки, аз се чувствам солиден.“ Ако сте солидни и стабилни, имате да предложите нещо повече на любимия човек. Вече имате свежест и красота, които да му предложите, а сега имате също така стабилност и солидност. След като три пъти поемете въздух и го издишате с камъчето-планина, оставете го вдясно. 

После вземете третото камъче. То символизира спокойна вода. Когато няма вятър, водата в езерото е абсолютно неподвижна и може да отрази синьото небе, белите облаци, дърветата и планините. Вероятно има случаи, когато сте нервни, раздразнени, с две думи – не сте спокойни. Практикувайки с третото камъче, може да възстановите вашето спокойствие и мир и така ще бъдете в състояние да предложите на любимите си хора дори още повече. „Вдишвайки, аз се виждам като спокойна вода. Издишвайки, аз отразявам нещата такива, каквито са.“ Ако сте ядосани, ако не сте спокойни, не може да виждате нещата ясно. Картината ви за реалността е изкривена. С тази медитация може да възстановите вашия мир и спокойствие и имате нещо ценно, което да предложите на любимите си същества. Когато видим излъчващ мир и спокойствие човек, изпитваме желание да се приближим и да седнем до него. Практикувайки осъзнато дишане, осъзнато ходене, имаме възможност да възстановим мира и спокойствието в нас. Това е хубаво не само за нас, но и за човека, когото обичаме. 

Последното камъче символизира пространството и свободата. Тази свобода означава освобождаване от гняв, отчаяние, завист. Човекът, който няма свобода, който няма пространство във и около себе си, не може да бъде щастлив. Когато обичате дълбоко някого, изпитвате желание да му предложите някаква свобода. Не искате да му налагате вашите идеи и възгледи. Свободата е едно от най-ценните неща, които може да предложите на човека, когото обичате. Това камъче символизира осигуряването на широко пространство във вашето сърце и в сърцето на обичания човек. „Вдишвайки, аз се виждам като пространство. Издишвайки, аз се чувствам свободен.“ 

От: „Покой на ума. Постигане на пълно присъствие тук и сега“, Тик Нят Хан, Изд. „Сиела“, 2014 г.
Снимка: thichnhathanhfoundation.org