френско кино

Никога няма да застана пред своята публика като слаб и немощен старец! ♥ Ален ДЕЛОН
Никога няма да застана пред своята публика като слаб и немощен старец! ♥ Ален ДЕЛОН