характер

Всеки е творец на собствения си характер, ваятел на душата си и градител на съдбата си ♥ Джеймс АЛЪН
Всеки е творец на собствения си характер, ваятел на душата си и градител на съдбата си ♥ Джеймс АЛЪН