Илия БEШКОВ

Цивилизацията е огорчила и оскърбила Бога, но не Го е похулила и отрекла ♥ Илия БЕШКОВ
Цивилизацията е огорчила и оскърбила Бога, но не Го е похулила и отрекла ♥ Илия БЕШКОВ