Научни герои: Розалинд Франклин /Rosalind Franklin/

1rosalind-franklin

Ние всички знаем за научните величия, като Дарвин и неговата теория на еволюцията или Нютон и неговите закони на гравитацията. Но има тълпи от невъзпяти герои на научния свят, чийто творби заслужават признание. Розалинд Франклин е една от тях. Като молекулярен биолог, Франклин е била отговорна за първоначалното изследване, зад което стои откриването на структурата на ДНК. Работата на британският рентгенов кристалограф отправи критичен принос и върху изследвания на вируса на полиомелит. Откриването на фините молекулни структури на ДНК /дезоксирибонуклеинова киселина/ помогна по-късно колегите й да разберат как генетичната информация се предава от родители на тяхното потомство.

1rosalind-franklin1
Нобеловата награда за работа по нуклеинови киселини и откритие на структурата на ДНК е присъдена на Крик, Уотсън и Уилкинс през 1962, само няколко години след смъртта й. Розалинд Франклин умира на 37 годишна възраст през 1958 от рак на яйчниците.

 

Научни герои: Алфред Ръсел Уолъс /Alfred Russel Wallacе/

2alfred-russel-wallace

Чарлз Дарвин и произхода на видовете в голяма степен са смята за най-важната книга за еволюцията, но в действителност друг учен е бащата на биогеографията, който и до днес продължава да бъде забравен в историята.
Алфред Ръсел Уолъс е британски изследовател, географ, антрополог и биолог, който е измислил теорията на еволюцията чрез естествен подбор. След като приключва записките от теренна му работа по време на експедиция в Малайзия в средата на 1800 година и изготвя констатация по темата, Уолъс изпраща събраната информация на своя довереник Чарлз Дарвин за второ мнение.

2wallace-collection
Малко по-късно Дарвин пише свои собствени идеи за еволюцията и публикува мислите си заедно с изследванията на Уолъс в съвместен документ, преди да продължи да пише собствената си книга за теорията през 1858. Когато Чарлз Дарвин става известен като единственият учен, който стой зад теорията на еволюцията, никой никога не дава на Уолъс признание, въпреки откритието на хиляди нови животински видове и въпреки дневника "Малайски архипелаг ", считан за най-доброто научно проучване, публикувано през 19 век. Защо такова разминаване в резултатите?
Уолъс е имал финансови затруднения през по-голямата част от живота си. За разлика от някои от съвременниците си в британската научна общност, като Дарвин и Чарлз Лайъл, той не е имал семейство, богатство, бил е неуспешен в намиране на дългосрочно платена длъжност, следователно не е получавал редовни доходи. Той се е издържал предимно от публикации и продажба на екземпляри, събирани от изследователските пътувания.

През 1881 година той е удостоен с малка държавна пенсия, благодарение на усилията и влиянието на Дарвин.

 

Научни герои: Чарлс Дрю /Charles Drew/

3charles-drew
Преливането на кръв е помогнало за спасяване живота на безброй хора през последните 70 години, но малко се знае за пионерският лекар, който е открил процеса. Чарлс Дрю е афро-американски хирург и медицински изследовател, който открито се е борил срещу расовите предрасъдъци и практиката на расова сегрегация в даряване на кръв. Той провежда революционни изследвания, които го подтикват да открие, че кръвта може всъщност да бъде запазена и да бъде възстановявана по-късно, когато тя е необходима .
Дрю създава гениална система за съхранение на веществото, което нарича "кръвни банки". Тези нови центрове променят света на медицината и то в годините на Втората световна война. Без работа Чарлс Дрю, стотици хиляди животи и днес биха били загубени.

3charles-drew1
Живота на учения е застрашен, когато през 1950г. той е смъртоносно ранен при автомобилна катастрофа. Странно, но някои легенди твърдят, че смъртта му настъпва поради отказана медицинска помощ и потенциално животоспасяващо кръвопреливане, заради цвета на кожата му.

 

Научни герои: Фазлур Хан /Fazlur Khan/

4fazlur-khan

От научно изследване в структурното инженерство, Фазлур Хан е смятан за един от най-влиятелните архитекти на 20-ти век. Той инициира важни структурни системи за небостъргачи и се счита за "бащата на тръбни конструкции за високи сгради". Хан също е пионер в компютърно проектиране /CAD/. Той е дизайнер на Willis Tower, втората-високата сграда в Съединените американски щати /и най-високата в света в продължение на много години/.

4khan-structures
Известен още като "Айнщайн на строителното инженерство", един истински мечтател на нашето схващане за съвременния свят, Хан може да не е споменат в историческите книги, но неговият акцент върху вертикалната архитектура живее в градове по целия свят.

 

Научни герои : Александър фон Хумболт /Alexander Von Humboldt/

5Alexander-von-Humboldt

Описан от Дарвин като "най-големият научен пътешественик, живял някога" , Александър фон Хумболт е безстрашен изследовател, който е разглеждан като един от основателите на съвременната география. Хумболт предприема мъчителен преход през Латинска Америка в продължение на пет години в щателно картографиране на над 1700 мили флора и фауна, обхванали земя. Пътуването му е било от най-опасните експедиции, но рискът се отплатил.

5alexander-von-humboldt15humboldt-in-jungle

Чрез очертаване /през 1817/ на "изотермични линии", той полага идеята и измисля средство за сравняване на климатичните условия в различните страни. Въпреки големите му заслуги към науката , той все още остава нещо като невъзпят герой. Изследванията на Хумболт в метеорологията и физическата география са стремителни напред от времето си, откритие, без което човечеството не може да живее.