Трите основни елемента на Връзките с обществеността са практически толкова стари, колкото и обществото: информиране на хората, убеждаване на хората и присъединяване на хората.


An artistic depiction of a preacher promoting the crusades, Gustave Doré, 1892

Връзките с обществеността в древността

Една от най-ранните находки, които могат да се свържат с термина „Връзки в обществеността“ е открита  в Ирак и е датирана към 1800 г. пр.н.е. Представлява фермерски бюлетин, който дава инструкции на фермерите как да вършат своята работа.

В Древна Индия са открити описания на задълженията на царските шпиони. Гръцките философи също са разбирали значението на общественото мнение за постигане на целите и начинанията им. В политическия речник на римляните, както и в някои писмени документи от Средновековието, се срещат изрази, напомнящи за някои похвати от съвременния пиар. В Средновековна Англия такава роля са изпълнявали лица, натоварени да изградят доверие към кралската институция, да бъдат съвестта на краля и да кореспондират в отношенията между управниците и народа.

Връзките с обществеността в Америка

Историята на връзките с обществеността в Америка се свързва с борбата за власт между аристократите и търговците, конфликтът на търговците със собствениците, както и с кървавата гражданска война.

Използването на техники за манипулиране на общественото мнение започват да се използват още по време на борбите в Америка за отхвърляне на британското владичество, а също и от времето на Самюел Адамс и неговите отряди. Осъзнали силата на обществената подкрепа, те намират начини да се възползват от нея. За постигане на своите цели революционерите използват един по-нетрадиционен метод – организират събития по площадите с цел провокация и насочване на общественото мнение и изнасяне на проповеди, създават свои символи, разпространяват новини и сформирали нов тип политическа организация. Съществува тясна връзка между съвременния пъблик рилейшънс и иновациите, които са въвели Адамс и неговите последователи.

The Federalist, 1802

Portrait of Alexander Hamilton by John Trumbull, 1806

Portrait of James Madison by John Vanderlyn, 1816

Portrait of John Jay by Gilbert Stuart, 1794

Най-добрата ПР кампания позната в историята

Следващият етап от развитието на ПР в Америка се свързва с имената – Александър Хамилтън, Джеймс Медисън, Джон Джей. Те са автори на 85 писма публикувани в книгата „Федералистът“ и в редица вестници в периода 1787-1788 г. Чрез тези писма, авторите призовават за по-бързо ратифициране на конституцията. Един историк по това време нарича тази кампания „първата национална политическа кампания на новата нация“.

За да се спечели политическа или икономическа власт, трябва първо да се спечели обществената подкрепа

Първите публични президентски кампании, както и въвеждането на президентски прессекретариат, се случват по времето на Андрю Джаксън. В края на 20-те и началото на 30-те години на 19 век се поставя началото на безплатното образование. По този начин се засилва интересът на обикновения човек към политиката. След като хората получават възможността да определят политическата власт се появява и необходимостта от провеждане на кампании за спечелването на техните гласове. Новата демокрация дава властта в ръцете на масите. Последвалите борби за власт създават и пионера в ПР – Амос Кендал. Той е член от екипа на президента Джаксън, който се занимава и изучава общественото мнение, пише статии, работи като публицист и съветва президента. Кендал помага на Джаксън, чрез своите комуникаторски умения и усет да наложи своята политическа стратегия.

Времена на кризи

Историята и развитието на ПР се свързва и с борбите за власт и кризите, продиктувани от промените. Най-активното развитие на пъблик рилейшънс е по време на кризи – Първата световна война, Голямата депресия, Втората световна война, Студената война със Съветския съюз, войната срещу тероризма и конфликта със Саддам Хюсеин в Ирак.

Има множество теории за възникването на ПР. Една от тях е, че ПР е възникнал от пресагенция. Това, което днес се нарича пъблик рилейшънс, в самото си зараждане се е наричало пресагенция като основните цели на посланията са заселването на Запада и създаването на политически герои. За най-добрия пресагент от това време е смятан Финиъс Барнъм. Той живее от 1810 до 1891 г., като целият този период се определя като изключително важен за развитието на ПР, а влиянието му се усеща и днес.

Последните две десетилетия на 19 век се свързват с поставянето на началото на днешната ПР практика. Това е века на бързото развитие на железниците, индустрията и услугите след Гражданската война. През емблематичните години между 1875 и 1900 г., или т.нар. „25 години без дъх“, Америка удвоява своето население, като събира повечето хора в градовете, започва ерата на масово производство, ръчният труд е заменен с машинен, страната е опасана от железопътни и телеграфни линии, развиват се вестниците и списанията като средства за масова комуникация.

George Westinghouse, (October 6, 1846 ~ March 12, 1914)

Първият отдел по ПР

Първият корпоративен отдел по ПР се създава през 1889 г. от Джордж Уестингхаус, който е собственик на компания произвеждаща променлив електрически ток. Томас Едисон е собственик на първата подобна компания, „Едисон дженеръл електрик“, която използва прав електрически ток. Така възниква борбата между двете компании, днес по-известна като електрическата битка като Едисон започва масирана кампания срещу системата на Уестингхаус.

Връзките с обществеността днес

Връзките с обществеността са преди всичко убеждаваща комуникация, за която са необходими познания в областта на психологията, социалната психология, социологията, политическите науки, икономиката, принципите на мениджмънта и етиката; необходими са технически познания и умения в областта на провеждане на изследвания на общественото мнение, анализ на публичната дейност, връзки с медиите, директна поща, институционална реклама, писането на публикации и речи, създаване на филми, организиране на специални събития, презентации и промоции.

Целта на тази сложна система от знания и умения е да повлияе върху поведението на свързани едни с други групи от хора. Влиянието трябва да се разраства не чрез монолог, а чрез диалог, с всички корпоративни аудитории, като по този начин връзките с обществеността се превръщат в значима самостойна дейност.

* Лондонското училище по PR (LSPR) е международна организация за обучение и развитие на бизнеса, създадена през 1992 г. Училището има представителство в България от 2005 г.

Това е мястото, където можете да научите как PR еволюира в холистичен бизнес подход, който най-добре може да бъде определен с термина мениджмънт на репутацията“​​​​​​​. Акцентът е поставен върху това как комуникациите на организацията и марката могат да бъдат разработени така, че да се постигне устойчив подход, отговарящ на ценностите и стратегията на марката.

Това е мястото, където можете да получите необходимите уменията и познания относно това как за да се развива, контролира и защитава една търговска марка.

Изображения: commons.wikimedia.org, en.wikipedia.org, заглавно ~ The Federalist Papers