Бенджамин Дизраели лорд Бийкънсфийлд е един от най-видните идеолози и ръководители на Консервативната партия и два пъти министър-председател на Обединеното кралство. Политическите му възгледи и усилията на правителството му да затвърди влиянието на английската държава в Османската империя и защити целостта й, го правят противник на националноосвободителните движения на нашия и всички балкански народи. Затова въпреки действията на Уйлям Гладстон пред британската общественост, той оправдава жестокостите на турците при потушаването на Априлското въстание през 1876 г. В края на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) Дизраели изпраща английска военна флота в Дарданелите, за да предотврати пълния разгром на Турция и превземането на Цариград. Той е и един от инициаторите за свикването на Берлинския конгрес през 1878 г. и ревизията на Санстефанския мирен договор от 1878 г. На Берлинския конгрес той настоява българските граници да минават по билото на Стара планина, а градовете Варна и София да останат извън пределите на Княжество България. Второто искане поражда негодувание у канцлера на Германската Империя – Ото фон Бисмарк и той се застъпва за българо-руската кауза, осуетявайки откъсването на двата града от княжеството.

(1804 ~ 1881)

Категоричността не е езика на политиката.

Прецедентът увековечава принципа.

Никога не отричам, никога не противореча, понякога забравям.

Говорете с човек за самия него и той ще ви слуша с часове.

Живеем в епоха на предпазливост  сега вече вождовете следват народа.

Всички обобщения са погрешни, включително и това.

Когато сме прави, често се съмняваме, но обикновено грешим с пълна увереност.

Дворците не са в безопасност там, където колибите са нещастни.

Това, което наричаме обществено мнение, е всъщност обществена емоция.

Колко по-лесно е да си критичен, отколкото прав!

Не обстоятелствата създават човека, а човек  обстоятелствата.

Когато ми се прииска да прочета книга, аз я пиша.

Свикнал съм да бъда пунктуален, въпреки че това често ме обрича на самота.

Повече от любовта възбуждат само парите.

Трябва да имаш железни нерви, за да бъдеш всеки ден приветлив с един и същ човек.

Не четете история, четете биографии, защото това е животът без теории.

Ако имаше изгода от помненето, никой нямаше да забравя.

Има три разновидности на лъжата  лъжа, долна лъжа и статистика.

Ако хората са читави, законите са безполезни. Ако хората са покварени, законите са безсмислени.

Партията е организирано обществено мнение.

По правило с най-голям успех се сдобива този, който разполага с най-добрата информация.

Младостта е заблуждение, зрялата възраст  борба, а старостта  съжаление.

Няма по-добър учител от нещастието.

Живях в бедност, ще умра богат, а по-добре да беше обратното.

Снимки: The Conversation, Electrical Wholesaling Magazine