Какво е щастието?

♥ Щастие ще получим, когато накараме ума да отиде в сърцето и го склоним да остане там
♥ Щастие ще получим, когато накараме ума да отиде в сърцето и го склоним да остане там