КЪМ СЕБЕ СИ

Дай каквото желаеш, вземи си каквото желаеш ~ Марк АВРЕЛИЙ
Дай каквото желаеш, вземи си каквото желаеш ~ Марк АВРЕЛИЙ