93 години от смъртта на най-изпълнявания оперен композитор

(1858 ~ 1924)

Уникален случай

Веднъж познат младеж на великия Пучини, съвсем посредствен музикант, му казал:
– Стар сте вече, Джакомо! Извинете ме, но ще напиша траурен марш за погребението ви, и за да не закъснея, започвам още утре.
– Е, пиши, пиши, синко, - въздъхнал Пучини. – Боя се само, че това ще е първият случай, когато ще освиркват погребение.

Думата ви е закон!

Разбирайки за пристигането в града на млад, неизвестен и разбираемо, беден композитор, добронамереният Пучини го поканил на обяд у дома си. Той оставил на врата му бележка, на която било написано: „Уважаеми г-н музикант, сърдечно ви каня на обяд утре у дома.” Младият музикант не чакал втора покана - запознанството се състояло, обедът бил приятен.

Но още на следващият ден, по обед, той заел мястото си на масата на Пучини и зачакал да бъде нагостен. Цяла седмица младият човек се явявал без предупреждение, а удивлението на Пучини преминало в гняв и раздразнение. Накрая великият композитор му споделил:

– Вашите визити, драги мой, са ми извънредно приятни, но съм удивен как си го позволявате, без всякаква покана от моя страна?
– Ах, маестро, аз съм ви така благодарен! – възкликнал гостът.
– А аз нищо не разбирам?! Обяснете ми най-сетне!
– Всеки ден, когато се връщам в гостилницата, където съм отседнал, аз чета бележката, написана от вашата благородна ръка. И не мога да я унищожа – съхранявам я като драгоценна вещ. Но не мога и да пренебрегна това, което сте написал – че ме каните на обяд. Все пак, поканата от такъв знаменит и изумителен композитор е закон за бедния музикант!

Сладко отмъщение

Веднъж, седейки в театъра, Пучини споделил на ухо на своя приятел:
– Певецът, изпълняващ основната партия е невероятно лош! Такова ужасяващо пеене не бях чувал през живота си!
– Желаете ли да тръгваме, уважаеми? – предложил приятелят на Пучини.
– Какво говорите?! В никакъв случай! Познавам добре тази опера – в трето действие героинята трябва да го убие. Искам да дочакам този щастлив момент! – отмъстително отвърнал Пучини.

Източник: liveinternet.ru
Изображения: Murashev.com, en.wikipedia.org