книги

♥ В миналото българската книга опази духовното единство на народа, нека днес той да й бъде страж!
♥ В миналото българската книга опази духовното единство на народа, нека днес той да й бъде страж!