композитор

Ти си Божие творение, гениално при това ~ Юрген ВЕРТ
Ти си Божие творение, гениално при това ~ Юрген ВЕРТ