култура

Културата винаги е била велика несполука в живота ♥ Николай БЕРДЯЕВ
Културата винаги е била велика несполука в живота ♥ Николай БЕРДЯЕВ