За любопитната катеричка на поетичния прозорец


(Снимка: Иво Хаджимишев)

Пропуснал да сложа на своя перваз

всекидневния орех, видях я след час –

неблагодарница – без да мисли дори

че тез орехи могат и да струват пари,

че денят е бил пълен с други грижи за мен

и дори че изобщо не съм задължен

към нея за нищо, освен ако смята,

че като мята

опашка по клоните, то за мен е това

кой знай каква

голяма заслуга

(а пък тя няма друга!)

Та, останала, казвам,

веднъж без обяд,

напусна перваза ми,

издавайки с яд

едно скърцане, драскане,

непознато до днес,

но, явно, не ласкаво

по мой адрес.

Валери Петров