17 септември ~ Денят на светите Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Честит празник, София!

(Вера, Надежда, Любовь и матерь их София иконописец Любовь Словеснова)

ВЯРА

Нека имаме чиста, проста, детска вяра. Само такава детска вяра — без колебания и съмнения — ще ни даде чудотворна молитва. Само такава вяра ще разкрие в нас тази благодат на Светия Дух … Само такава вяра ще ни дарува божествена сила да побеждаваме злото … и да участвуваме в Неговата божествена радост!“
Архиепископ Серафим

НАДЕЖДА

Да; заради нас е писано това; защото, който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще участва в плода.”

1. Надеждата е ръката, която държи ралото
С надежда човек оре.
2. Надеждата е ръката, която пръска семената
С надежда човек сее.
3. Надеждата е ръката, с която човек държи сърпа
С надежда човек жъне.
Зeмната (природната) надежда на човека

ЛЮБОВ

Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина, всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме, но кога дойде съвършеното знание, тогава това „донейде“ ще изчезне.

И тъй, остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.“
Апостол Павел

Изображение: „Радость праведных о Господе”, триптих, Предверието на Рая (лява част), Виктор Михайлович Васнецов, Владимирски събор, Киев - Светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София са изобразени в лявата част на триптиха - „Предверието на Рая”. Праведниците, устремени към Райските врати, са съпровождани от ангели, които ги подкрепят и им показват пътя. Вяра, Надежда и Любов изплашено се притискат до своята  майка София, невярващи, че нечовешките им страдания са свършили.